wkoncu trzeba sprzedac

dla pb 6,000

http://www.autotrader.co.uk/classifi...1500?logcode=p